Posted on

Olika begravningsvägar

Askgravlund

Askgravlund brukar jämföras med en ”personlig” minneslund. En fundamental skillnad mot minneslund är däremot att askan gravsätts. Detta till skillnad mot minneslunden där askan sprids. Det kan därmed upplevas mer personligt och tydligt. Efter gravsättning sätts en mindre skylt upp med den avlidnes namn. Detta i likhet med hur en gravsten tydligt visar vem som är begravd.

Jordbegravning

Jordbegravning är den begravningsform som många förknippar med en ”klassik” begravning. Idag finns det däremot betydligt fler alternativ hos den begravningsbyrå som anlitas för uppdraget.

Denna begravning innebär att kistan läggs ner i graven direkt efter att ceremonin genomförts. En ceremoni som ofta hålls i ett kapell på kyrkogården men lika gärna kan hållas i en lokal i någonstans i samma stad. Var den kan hållas beror framförallt på tillgänglighet då den begravningsbyrå som transporterar kistan måste enkelt kunna få in kistan i den lokal som önskas.

Det som framförallt skiljer de olika jordbegravningarna är om den ska vara religiös eller inte. Vid religiös begravning kommer prästen att genomföra religiösa inslag och även prata om begravningen ur ett kristet perspektiv. Även detta är något man alltså bör ta upp med sin begravningsbyrå i Stockholm så man inte blir överraskad på begravningsdagen.

En större nationell begravningsbyrå anger att enbart 20 – 30 % idag väljer jordbegravning. Kremering är dominerande och ökar även mest.

Kremering

Kremering är, som nämnts, den vanligaste begravningsformen. Kroppen bränns i detta fall till aska i ett krematorium och hälls därefter i den urna som de anhöriga valt hos sin begravningsbyrå. En fördel är att själva kremeringen antingen kan ske före ceremonin, eller efter. Man kan även bli mer flexibel gällande var ceremonin kan hållas då det är betydligt lättare att hantera en urna än en kista.

Själva kremeringen måste ske inom 30 dagar men självklart kan ceremonin hållas vid ett senare skede.

Sprida askan

Har den avlidne en stark koppling till havet eller en plats i naturen? Då kan askspridning vara passande. Det är däremot inte lika enkelt som många tror. Det krävs nämligen att man har ett specifikt tillstånd från Länsstyrelsen om detta önskas. En blankett behöver därmed fyllas vilket din begravningsbyrå kan hjälpa till med.

Vid ett positivt svar hämtas urnan från krematoriet varpå du förväntas åka till den anmälda platsen för att sprida askan. Ska det ske i vattnet brukar sjösättningsurna istället rekommenderas. Då kommer askan att verkligen sjunka ner i vattnet och inte bara blåsa bort i vinden.

Tala om i förväg – Vita arkivet

När anhöriga kommer till vald begravningsbyrå är det många frågor att ta ställning till. Ska de välja kremering eller jordfästning? Eller kanske sprida askan. Det är lätt att säga att ”det spelar ingen roll” men för de anhöriga är det knappast någon hjälp. Då är det betydligt tryggare att ha den avlidnes sista vilja att luta sig mot. Det är en av orsakerna till att man bör skriva upp i sitt testamente eller i det ”Vita arkivet” hur man vill ha sin begravning. Det är även vanligt man kan lämna dessa önskemål till den begravningsbyrå som förväntas ta hand om uppdraget när det blir aktuellt.