Vet du hur man använder sandpapper ordentligt?

Att slipa trä med sandpapper tycks väl kanske inte vara raketforskning, och det är det inte heller. Det är dock skillnad på att slarvigt slipa med sandpapper och att göra det på ett metodiskt och professionellt sätt. Som en snickare skulle göra det helt enkelt. Eller kanske din slöjdlärare! Många snickare skulle kanske hävda att det ligger viss åtminstone empirisk forskning bakom mycket bra slipning med sandpapper.

Slipningen är mycket viktigt för måleri-resultatet

Slipar man fel så blir det inte alls lika lätt att få ett bra resultat när man senare skall måla eller lacka med snickare göteborg. Underlaget måste allts vara helt jämnt om man skall få det resultat man är ute efter, givet att man är ute efter ett perfekt resultat.

Sandpapper är egentligen inte sandpapper längre

Slippapper som det oftast kallas nuförtiden är inte längre gjort av sand utan av material som lämpar sig ännu bättre för slipning och snickare göteborg då det är mer effektivt och hållbart.

Slipning 101

Beroende på vilket trä du skall slipa behöver du olika fina sandpapper. För mjukt trä använder man inte finare sandpapper med snickare göteborg än P120 enligt vår skicklige snickare. För hårdare trä använder man inte finare sandpapper än P150. Om man inte då utför en våtslipning för då kan man använda papper så fint som upp till P400! Sådan slipnings utförs ofta på ytor som redan är målade eller lackade.

När du slipar så skall du slipa längs med ådringen i virket. Om man slipar en målad yta så skall den slipas i samma riktning penseldragen kommer att dras åt. Sandpappret skall inte vara för stort när du slipar utan en bredd på 2,5-5 centimeter är optimalt beroende på vilken typ av yta man behandlar byggföretag – snickarenigöteborg.se. Det kan i många fall vara fördelaktigt att använda sig av en slipkloss från byggföretag göteborg. Kan man känna en spackling under ytan man just slipat så behöver man slipa lite till. Riktiga snickare nöjer sig inte med en slipning fören ytan är helt jämn och slät.

Efter du slipat ytan så skall du borsta av slipdammet med en fin borsta innan det skall målas, annars kan dammet forma små klumpar och fastna i färgen vilket förstör det noggranna slip-jobbet du just utfört!