Posted on

Olika begravningsvägar

Askgravlund

Askgravlund brukar jämföras med en ”personlig” minneslund. En fundamental skillnad mot minneslund är däremot att askan gravsätts. Detta till skillnad mot minneslunden där askan sprids. Det kan därmed upplevas mer personligt och tydligt. Efter gravsättning sätts en mindre skylt upp med den avlidnes namn. Detta i likhet med hur en gravsten tydligt visar vem som är begravd.

Jordbegravning

Jordbegravning är den begravningsform som många förknippar med en ”klassik” begravning. Idag finns det däremot betydligt fler alternativ hos den begravningsbyrå som anlitas för uppdraget. read more

Posted on

Olika tjänster hos en webbyrå

Har du ett företag är det en stor fördel att synas och vara tillgänglig på internet. Har du inte själv kunskapen att bygga en hemsida och marknadsföra dig är det en god idé att anlita en webbyrå. Olika byråer erbjuder naturligtvis varierande tjänster, precis som de flesta företag, men generellt ägnar dom sig åt webbutveckling och marknadsföring av olika slag.

Grafisk design

Företagets ansikte utåt kommer tack vare grafisk design av en webbyrå. Det kan handla om en logotyp, som är minst lika viktig som företagsnamnet, och andra nödvändiga företagspresentationer. read more

Posted on

Vet du hur man använder sandpapper ordentligt?

Att slipa trä med sandpapper tycks väl kanske inte vara raketforskning, och det är det inte heller. Det är dock skillnad på att slarvigt slipa med sandpapper och att göra det på ett metodiskt och professionellt sätt. Som en snickare skulle göra det helt enkelt. Eller kanske din slöjdlärare! Många snickare skulle kanske hävda att det ligger viss åtminstone empirisk forskning bakom mycket bra slipning med sandpapper.

Slipningen är mycket viktigt för måleri-resultatet

Slipar man fel så blir det inte alls lika lätt att få ett bra resultat när man senare skall måla eller lacka med snickare göteborg. Underlaget måste allts vara helt jämnt om man skall få det resultat man är ute efter, givet att man är ute efter ett perfekt resultat. read more