Att anlita en TIB auktoriserad takläggare

Är man takläggare så gör man rätt i att bli auktoriserad av TIB då fler och fler kunder väljer att anlita dessa hellre än de som inte är. Men vad får man då som kund om man väljer en takläggare med denna auktorisering?

Trygga kunder
De takläggare som är auktoriserade av TIB har genomgått diverse utbildningar inom organisationen som har gett dom kunskap om lagar och regler som är väsentliga att följa för att få ett hållbart tak, de har också kunskap om att skriva de avtal som kunden kan känna täcker alla orosområden. Att sin takläggare kan allt om den juridiska biten är ju heller aldrig fel då det känna professionellt och tryggt att inte behöva kolla upp eller tänka på detta själv.

Miljö och policy
De takläggare som är utbildade under TIBS regi har höga kvalitéts krav och måste också uppfylla vissa miljökrav så att taket håller dagens uppdaterade standard för framtiden.

Ett avtal med standard
I ditt avtal med din takläggare så kan det vara skönt att veta att denne vet vad den har för ansvar om något skulle gå fel i projektet. Att detta tas upp mellan alla parter och görs tydligt i avtalet säger hur professionell en takläggare är och det gör att du kan känna dig tryggare med ditt val. TIB har standardavtal hos sig som auktoriserade takläggare följer och då har du även TIB som stöd i fall en enskild takläggare inte följer avtalet.

Konflikter minskar
När man anlitar en takläggare som är auktoriserad av TIB så kan man känna sig trygg då den genomgått utbildningar som har gjort firman till en så pass professionell firma som gör takarbete med takläggare i stockholm att allt flyter på väldigt smidigt i processen. Är det en takläggare som verkligen tar detta på allvar så ska den informera dig om allt den vet så att det inte finns möjlighet till några konflikter som oftast har berott på brist på information eller tvister om hur något ska göras korrekt beroende på okunskap.

Support
Det kommer ju alltid att ske lagändringar och uppdaterade rekommendationer i ett yrke så är det så att du och din takläggare är osäkra i en fråga så har de takläggare som både är medlemmar men också auktoriserade rätt till TIBs support som alltid har koll. Det kan också kännas tryggt för dig som kund så att arbetet blir rätt och riktigt gjort. Vanliga frågor brukar handla om ersättning vid fel, avtals tolkning, vem har ansvar för fel med flera.