Posted on

Kremering – Vad vill du göra med askan?

Vid kremering finns flera olika möjligheter gällande var och hur askan ska spridas. Vad tror du att den avlidne hade önskat eller finns testamente som påtalar ett önskemål?

När en person kremeras placeras askan i en urna. Sedan kommer frågan vad som ska hända sedan. Din begravningsbyrå kan detaljerat förklara de olika alternativen och vad det innebär. Har inte den avlidne haft specifika önskemål kan även flera anhöriga ha en åsikt i frågan. Det finns nämligen flera alternativ.

Med urngrav menas att urnan grävs ner i en grav, i likhet med vad som sker med en kista. Eftersom urnan tar betydligt mindre plats än en kista går det generellt att gräva ner urnan i en familjegrav. Fördelen med urngrav är att man får en enskild plats, ofta med gravsten, dit man kan gå för att minnas personen. Däremot innebär det att man måste sköta graven eller betala för denna skötsel.

Urnkammare är inte speciellt vanligt i Sverige men innebär att urnan ställs in i ett gravrum där ett flertal urnor placeras.

Det vanligast är däremot att askan sprids i en minneslund. Istället för att ha en specifik gravplats går man till en fin minneslund för att sakna och minnas personen som avlidit. Fördelen här är att minneslunden alltid sköts av kyrkogårdsförvaltningen och att man därmed alltid kan komma till en fin plats utan att själv behöva ha ansvar för att ta hand om den.

Ett ytterligare alternativ är att askan sprids över vatten eller i ett skogsområde. Kremering sker och urnan lämnas sedan över till de anhöriga som tar med sig den och sprider askan på förutbestämd plats. För att få göra detta krävs tillstånd som utfärdas av Länsstyrelsen. Den begravningsbyrå som har hand om hela begravningsprocessen kan hjälpa till med dessa ansökningar och även svara på frågor kring vad man bör tänka på. Exempelvis är det mycket ovanligt att man får tillstånd för att sprida askan över den egna trädgården. Önskar man däremot sprida över ett öppet vatten är det större chans att önskan godkänns.

Få hjälp av begravningsbyrå

Att väja jordbegravning eller kremering är alltså bara första steget. Väljs kremering kommer frågan kring hur askan ska hanteras. De som jobbar på en begravningsbyrå är vana med att de anhöriga har många frågor och funderingar kring olika begravningsformer. Det viktiga är att man vågar fråga och utforma begravningen på ett sätt som uppskattas av de anhöriga.