Posted on

Finansieringsvägar för företag

Factoring, kontokredit eller ett företagslån? Vilken finansieringsväg som passar bäst beror till stor del på hur stor summa som behöver lånas men även under hur lång tid som pengarna behövs.

Factoring – Skapar bättre likviditet

Factoring innebär främst att bättre likviditet skapas. Därmed får företaget tillgång till kapital som man annars hade fått vänta någon eller några månader på. En del företag och myndigheter kräver exempelvis 90 dagars betalningstid. Det arbete som utförts i februari kommer därmed betalas i maj. För att slippa ligga ute med summor för material och löner under denna tid kan factoring användas. Därmed betalas fakturan på några dagar från att den skickats till factoringbolaget.

Factoring ”frigör” därmed kapital från kundfordringar. Det kan därmed bli ett kortsiktigt sätt att få likvida medel.

Kontokredit – Används när likviditeten är låg

Kontokredit är en kreditform som är kopplad till ett bankkonto. När det är slut på bankkontot och en betalning försöker genomföras kommer krediten att automatiskt tillföra kapital. På detta sätt finns tillgång till kapital fram till att kunder betalar fakturor och det därmed kommer in pengar på kontot igen.

Kontokredit är mycket vanligt hos företag för att därmed kompensera likviditetsproblem fram till att fakturor blivit betalda.

Företagslån – Vid större investeringar

Är det en större investering som ska köpas in så som bil, maskiner eller byggnader är företagslån nästan uteslutande det bästa alternativet. Orsaken är att företagslånet kan läggas upp på så många år att kostnaden per månad blir låg. Dessutom är företagslån, i de fall som företaget kan påvisa god säkerhet, det billigaste alternativet på lång sikt. Detta med räntor på några få procentenheter.

För småföretagare som inte kan erbjuda banken någon säkerhet är däremot räntorna och avgifterna betydligt högre. Generellt sätts räntan utifrån risknivån vilket betyder att bankerna erbjuder individuell ränta efter genomförd kreditbedömning.

Crowdfunding – Låt alla vara med och finansiera

Crowdfunding är en finansieringsform som vuxit kraftigt bara under de senaste åren. Ett flertal portaler som presenterar projekt inom crowdfunding har vuxit upp där privatpersoner kan välja var man investera sina pengar.

I korthet innebär det att privatpersoner (och delvis företag) väljer att bidra med en mindre summa till ett projekt eller en affärsidé. De kan sedan få olika förmåner som tack för sin investering. Det kan i vissa fall vara aktier men kan lika gärna vara produkter från företaget eller sponsringsmöjligheter.

Det är framförallt småföretag och ibland organisationer som använder sig av crowdfunding. Det är däremot mycket sällan man ser storföretagen samla in pengar denna väg. De gör istället aktieemissioner eller tecknar större företagslån.

Almi Företagspartner

Almi är en statlig aktör som erbjuder företag både rådgivning, lånemöjligheter samt riskkapital. Deras uppdrag är att främja företagandet i landet genom olika finansieringslösningar. Samtidigt ska Almi vara ”marknadskompletterande” vilket betyder att de inte får konkurrera med privata aktörer så som banker och kreditbolag. Detta sker genom att de erbjuder andra slags finansieringar samt kan erbjuda lån även till helt nystartade företag.

Vilket behov av finansiering finns? Hur stor investering ska ske? Hur fort kan pengarna återbetalas? Det är frågor som tydligt avgör vilken finansieringsform som ska väljas.