Posted on

Ett läckage i hemmet gör stor skada

Ett läckage i ditt hem kan göra enorm skada. Tyvärr är du inte ensam utan det är bland de vanligaste skadorna på svenskars hem. Enligt vissa uppgifter är det så många som vart fjärde hus och var tredje källare som någon gång drabbas av något slags läckage. Det kan vara av olika anledningar och antingen så kommer det inifrån eller utifrån. Kommer det inifrån har det vanligtvis inte så mycket med yttre påverkan att göra utan det är något som har gått sönder eller är dåligt installerat. Det kan vara en tvättmaskin som går sönder och sprider vatten över hela badrummet eller så kanske ett rör springer läck. Då är det ganska lätt att se varifrån vattnet kommer och var läckan är men kommer det utifrån så är det svårare.

Ett läckage i ditt hus utifrån kan komma underifrån eller ovanifrån. Ovanifrån så är det ett läckage från taket eller nära taket. Då kan taket ha en läcka på grund av kraftiga vindar under lång tid eller kanske att något har fallit ner och skadat taket. Då behöver du antagligen ta kontakt med en takläggare  för att kunna reparera taket. De är väldigt skickliga och vet vilket slags arbete som måste göras på vilket material och skada. En takläggare är en hantverkare som har specialiserat sig på just tak och vet därför vilka slitningar och påfrestningar ett tak utsätts för. Det första hen gör när det är ett läckage är att lokalisera skadan. Det gör de genom att följa skadorna och hitta hålet.

Kommer läckaget underifrån så är det antagligen ett undermåligt utfört markarbete som är skurken och du behöver göra en omdränering. Eller så har huset ändrat på sig så att dräneringen inte hjälper i samma utsträckning som förr. Är det ett väldigt gammalt hus så kan det vara så att det sjunker ner lite i jorden och då kan förutsättningarna för dräneringen ändras.

När du har en läcka är det viktigt att inte vänta, du ska agera direkt. Ring till en firma som hjälper dig med läckorna och de kommer att komma och installera stora fläktar och fuktbollar för att driva ut fukten ur väggar och tak. Det är oftast en väldigt stor apparat och därför något som bör göras så snart du ser en skada. Då kan du minimera arbetet för att torka upp. Ser du skador invändigt så ring till en certifierad firma direkt.