Posted on

Kremering – Vad vill du göra med askan?

Vid kremering finns flera olika möjligheter gällande var och hur askan ska spridas. Vad tror du att den avlidne hade önskat eller finns testamente som påtalar ett önskemål?

När en person kremeras placeras askan i en urna. Sedan kommer frågan vad som ska hända sedan. Din begravningsbyrå kan detaljerat förklara de olika alternativen och vad det innebär. Har inte den avlidne haft specifika önskemål kan även flera anhöriga ha en åsikt i frågan. Det finns nämligen flera alternativ.

Med urngrav menas att urnan grävs ner i en grav, i likhet med vad som sker med en kista. Eftersom urnan tar betydligt mindre plats än en kista går det generellt att gräva ner urnan i en familjegrav. Fördelen med urngrav är att man får en enskild plats, ofta med gravsten, dit man kan gå för att minnas personen. Däremot innebär det att man måste sköta graven eller betala för denna skötsel. read more