Posted on

Finansieringsvägar för företag

Factoring, kontokredit eller ett företagslån? Vilken finansieringsväg som passar bäst beror till stor del på hur stor summa som behöver lånas men även under hur lång tid som pengarna behövs.

Factoring – Skapar bättre likviditet

Factoring innebär främst att bättre likviditet skapas. Därmed får företaget tillgång till kapital som man annars hade fått vänta någon eller några månader på. En del företag och myndigheter kräver exempelvis 90 dagars betalningstid. Det arbete som utförts i februari kommer därmed betalas i maj. För att slippa ligga ute med summor för material och löner under denna tid kan factoring användas. Därmed betalas fakturan på några dagar från att den skickats till factoringbolaget. read more