Posted on

Utbildningen till takläggare

Utbilda dig till takläggare

Arbete som takläggare innebär oftast att man jobbar utomhus och på hög höjd. Det är inte ovanligt att man jobbar självständigt men att man alltid ingår i arbetslag på en byggarbetsplats.

En stor del av arbetet som takläggare består av det man kallar för underarbete – med det menar man att man gör en del arbeten med isolering, man lägger pappskivor och även läggning av takpannor.

Efter avslutad utbildning hos t ex Movant så kan du också arbeta med snickeriarbeten inomhus och det är ju inte dumt eftersom det stärker din bredd och gör dig mycket mer attraktiv och tillgänglig på arbetsmarknaden – du blir även tillgänglig för arbete vintertid eftersom du kan snickeriarbeten också.

Utbildningen till takläggare ger dig kunskaper inom husbyggnation, uppregling, listning, montering av inredning, gipssättning av väggar, fasadarbeten, ställningsbyggnad och jobbprojektering. Bland annat.

Utöver de praktiska elementen i utbildningen som nämnts ovan så får du även kunskaper inom företagande och datahantering – detta får du genom att du i utbildningen får möjlighet att starta ett eget företag!

Eftersom yrket takläggare är ett praktiskt yrke så är en del av utbildningen förlagd hos ett företag inom takläggning. Hur mycket det är beror till viss del på företaget, behov och även på dig. Grundtanken är dock att minst 20 procent av hela utbildningen ska vara förlagd hos ett företag för praktiskt utbildning.

Om utbildningen

Du behöver ha genomförd grundskola för att kvala in till utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till ersättning från CSN.

Utbildningsstart för dem olika orterna som erbjuder den här utbildningen varierar så ta kontakt med din konsulent, vägledningscentrum eller antagningsenhet för att få mer information om hur du kan söka den här utbildningen.

Hur ser framtiden ut för takläggare och takmontörer?

En fördel med praktiska utbildningar idag är att ju mer teknik vi får in i samhället desto större behov kommer finnas av personer som har utbildning för att utföra det ”hårda jobbet”. En utbildning som takläggare eller takmontör kommer ge dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Bristen på utbildat yrkesfolk kommer öka ganska rejält de kommande åren. När du är färdigutbildad som takmontör kan du ta ett stabilt kliv rakt ut på arbetsmarknaden.

Du börjar din yrkeskarriär (efter utbildningen) med en lärlingsperiod där du har lärlingslön. Det som är bra här är att den praktik du har haft under utbildningen räkans in i tiden för din lärlingsperiod.

Lärlingsperioden är ungefär 2,5 är efter att du avslutat din utbildning.

För att du ska få ditt yrkesbevis som takmontör, takläggare så krävs 3,300 timmar med praktiskt arbete och där räknas alltså dina timmar från utbildningen in.